14-09-2021 ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 14-09-2021

ਮੇਸ਼
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ. ਗੁਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਚੰਗੇ ਹਨ.ਮੁੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਬਿ੍ਖ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ. ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ. ਵਾਯੋਲੇਟ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਚੰਗੇ ਹਨ. ਦਾਲ ਦਾਨ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲਓ.

ਮਿਥੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹਿਸ੍ਰਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ. ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

ਕਰਕ
ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ. ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ.

ਸਿੰਘ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ. ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ. ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਸੀਸ ਭਾਲੋ. ਵਾਯੋਲੇਟ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

ਕੰਨਿਆ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਰਦ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਹਰੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ.

ਤੁਲਾ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।ਦੌਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਨੂੰਮਾਨਬਾਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ. ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ. ਉੜ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਬਿਸ਼ਚਕ
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੰਗੇ ਹਨ ਚਾਵਲ ਦਾਨ ਕਰੋ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਧਨੂੰ
ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਅੱਜ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

ਮਕਰ
ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਹੈ.ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ. ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ. واਇਲੇਟ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ. ਬਜਰੰਗ ਬਾਣ ਪੜ੍ਹੋ.

ਕੁੰਭ
ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਹਰੇ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ। ਉਰਾਦ ਦਾਨ ਕਰੋ।ਚੰਦਰਮਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ।

ਮੀਨ
ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ. ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ। ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾਨ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *