ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ WhatsApp ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਗੈਸ ਸਿਲੇਡਰ, ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਡੇਨ ਗੈਸ (Indane GAS) ਗਾਹਕ

ਇੰਡੇਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕ 7718955555 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ REFILL ਲਿਖੋ ਅਤੇ 7588888824 ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐਚਪੀ ਗੈਸ (HP GAS) ਗਾਹਕ

ਐਚਪੀ ਗਾਹਕ ਇਸ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ 9222201122 ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ 9222201122 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਗਾਹਕ

ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ BOOK ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ 1800224344 ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *