02-12-2021 ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 02-12-2021

ਮੇਸ਼
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ. ਹਰੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਡਿਪਟੀ ਵਿਚ ਲਾਭ ਜਾਪਦੇ ਹਨ.

ਬਿ੍ਖ
ਆਰਥਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ. ਮੰਗਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ. ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਉਰੰਡ ਦਾਨ ਕਰੋ. ਮਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਓ. ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ.

ਮਿਥੁਣ
ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਅੱਯੂਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਦਾਨ ਤਿਲ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ. ਲਾਲ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ.

ਕਰਕ
ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮੂਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਿੰਘ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ. ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ. ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ. ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ. ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਓ. ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ.

ਕੰਨਿਆ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ. ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਰੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਮੇਰਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਤੁਲਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਿਧਾਰ ਧੁਧਸਟੋਤ ਨੂੰ. ਅਸਮਾਨ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਚਾਵਲ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਬਿਸ਼ਚਕ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਇਕੋ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹੈ. ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਫਲਤਾ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਉਰੰਡ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਧਨੂੰ
ਵੀਨਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੇਵੇਗਾ. ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ. ਹਰੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਵਿਸ਼ਨਸ਼ਮੇਮ ਨੂੰ.

ਮਕਰ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ. ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ. ਜੈਗੀਨੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ. ਦਾਨ

ਕੁੰਭ
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ. ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੋ ਰਕਮ ਵਿਚ ਹੈ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਸ਼ਨੀ ਕੂਲੇ ਦਾਨ ਕਰੋ. ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ.

ਮੀਨ
ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹੈ. ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ. ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਉਰਦ ਦਾਨ ਕਰੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *