24-02–2022 ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 24-02–2022

ਮੇਸ਼
ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠਵਾਂ ਹੈ. ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ. ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

ਬਿ੍ਖ
ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਰਾਤ 01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ. ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕਰੋ.

ਮਿਥੁਣ
ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਦੁਪਹਿਰ 01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ. ਤਿਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਕਰਕ
ਦੁਪਹਿਰ 03 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ. ਹਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਖੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ.

ਸਿੰਘ
ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ. ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ.

ਕੰਨਿਆ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ.

ਤੁਲਾ
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੋਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ. ਹਰੇ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ. ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਓ.

ਬਿਸ਼ਚਕ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ. ਦੁਪਹਿਰ 01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਚੰਗੇ ਹਨ. ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹਿਸ੍ਰਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ. ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਖੁਆਓ.

ਧਨੂੰ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਏਗੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇਗਾ. ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਗੇ ਰੰਗ ਹਨ. ਮੂੰਗ ਦਾਨ ਕਰੋ

ਮਕਰ
ਦੁਪਹਿਰ 03 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੂਨ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ. ਅਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

ਕੁੰਭ
ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਰਾਹੁ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਕਤ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਚੰਗੇ ਹਨ.

ਮੀਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ. ਕੈਂਸਰ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਾਯੋਲੇਟ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰੰਗ ਸ਼ੁਭ ਹਨ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.